Napetostno žarjenje je način za sprostitev notranjih napetosti v zvarjencih pred strojno obdelavo.
Napetosti vnesene pri varjenju, valjanju, upogibanju,… se z žarjenjem brez spremembe strukture ali trdnosti materiala zmanjšajo na minimum.
Z žarjenjem dosežemo krajši čas in zanesljivejšo strojno obdelavo brez deformacij zvarjenca.