KARAKTERISTIKE

Napetosti vnesene pri varjenju, valjanju, upogibanju,… se z žarjenjem brez spremembe strukture ali trdnosti materiala zmanjšajo na minimum

Z žarjenjem dosežemo krajši čas in zanesljivejšo strojno obdelavo brez deformacij zvarjenca

OPIS

Peči za toplotno obdelavo so izdelane iz najkvalitetnejših izolacijskih materialov

Optimalna poraba električne energije in minimalen vpliv na okolje

Od 6 do 12 conski sistem za uravnavanje delovanja peči

Vgrajena je najsodobnejša regulacijska oprema, ki omogoča natančno vodenje in kontrolo postopka žarjenja

Upravljanje se izvaja avtomatsko preko PC – a z nezavisno regulacijo v vsaki od 12 con

Merjenje temperature se vrši s pomočjo tipal, spremljanje procesa pa na monitorju v komandnem prostoru

Po opravljenem procesu žarjenja se avtomatsko izpiše diagram, ki je dokazni dokument, da je postopek bil izveden v skladu z tehnološkimi zahtevami.

PečMere (Š x V x D)NosilnostTemperaturaŠt. sond
PEČ št. 13400 x 3600 x 12000100 t 650 ° C 12 sond
PEČ št. 25300 x 4000 x   640080 t620 °C12 sond
PEČ št. 3      3000 x 2700 x   440015 t610 ° C12 sond
PEČ št. 4      3500 x 4500 x 1200060 t690 ° C12 sond